Špecifikácia elementov

Filtračné elementy sa uplatňujú pri rôznych technologických procesoch a pri čistení vody (chemický priemysel, potravinársky priemysel, ťažba a spracovanie nerastných surovín, výroba cukru a iné)

 

Špecifikácia elementu

  • Plachietky a hadice pre hadicové filtre
  • Plachietky pre diskové filtre
  • Plachietky pre komorové kalolisy
  • Plachietky pre membránové kalolisy
  • Plachietky pre rámové filtre
  • Filtračné pásy pre bubnové filtre
  • Filtračné pásy pre pásové filtre