Laboratórny servis

Servis zahŕňa vypracovanie laboratórnych analýz filtračných médií a použitých filtračných elementov.  Sústredí sa na vykonávanie chemicko-fyzikálnych a mechanicko-technologických testov, analýzu príčin poškodenia filtračných elementov a vstupnú laboratórnu kontrolu. Zákazníci sú o výsledkoch informovaní prostredníctvom písomného protokolu.
Neoddeliteľnou časťou ponúkaných služieb je vlastné bezplatné technické poradenstvo, aplikačný a laboratórny servis. Vlastnou laboratórnou a meracou technikou realizujeme kontroly filtračných zariadení, testovanie fyzikálnych veličín filtračných materiálov.

Dôležitou činnosťou pre získanie objektívnych informácií, je zisťovanie procesných podmienok filtračných a ventilačných zariadení. Pre získanie týchto informácií vykonávame u zákazníka meranie základných fyzikálnych veličín a zloženie spalín vlastnými kalibrovanými meracími zariadeniami TESTO 510 a TESTO 320 Basic.

TESTO 320TESTO 510