Leak Dust®

Leak Dust® predstavuje špeciálny kontrastný prášok pre kontrolu tesnosti filtračných elementov a filtračných zariadení. Aplikuje sa v rozličných priemyselných procesoch pri filtrácii plynov (cementárne a vápenky, drevársky priemysel, energetika, chemický priemysel, sklárska a keramická výroba, spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov, strojárenstvo, výroba hliníka, koksu a iné)