Aplikačný servis

Podstatou aplikačného servisu je spracovanie dostupných informácií pochádzajúcich od zákazníkov, z laboratórneho a technického servisu za cieľom optimálnej voľby filtračného média. Pri jeho aplikácii sa kladie veľký dôraz na ekonomickú výhodnosť, ale najmä na dlhodobú životnosť filtračného elementu.