Technický servis

Úlohou servisu je podpora pri riešení problémov na filtračnom zariadení. Realizuje sa  priamo u zákazníka. V rámci neho sa vykonáva kontrola filtračných zariadení sústrediaca sa na stav filtračných elementov, vrátane ich odberu a tiež kontroly na identifikáciu neštandardných a problémových prevádzkových stavov. Kontroluje sa tesnosť filtračných zariadení za pomoci metódy Leak Dust® a prevádza sa individuálna regenerácia filtračných hadíc systémom REC.

Kritické miesta filtračných zariadení, ako sú steny oceľovej konštrukcie kontrolujeme ultrazvukovým meraním hrúbky stien.

Kontrola čistej komory filtra:

Kontrola špivanej komory filtra: