Filtračné média

Filtračné médiá sú založené na princípe netkaných textílií a tkanín pre rozličné procesné podmienky a všetky druhy odprašovacích zariadení.

 

POLYESTER PE
POLYPROPYLEN PP
POLYVINYLCHLORID CLV
HOMOPOLYMER ACRYL PAN (DOLANIT, RICEM)
POLYAMID PA
POLYOLEFIN POF (TROL)
M-ARAMID AR (NOMEX)
POLYAMID-IMID PAI (KERMEL)
POLYPHENYLENSULFID PPS (PROCON)
POLYSULFONAMID PSA
POLYIMID PI (P84)
POLYTETRAFLUORETHYLEN PTFE (PROFILEN, TEFLON, RASTEX)
SKLO GL
KERAMIKA KE

 

Filtračné elementy nájdu uplatnenie v rozličných technologických procesoch (energetika, chemický priemysel, strojárenstvo, výroba farieb a pigmentov, výroba koksu a iné.)