Špecifikácia elementov

Filtračné elementy nájdu uplatnenie v rozličných technologických procesoch (energetika, chemický priemysel, strojárenstvo, výroba farieb a pigmentov, výroba koksu a iné.)

 

Špecifikácia elementov

  • Filtračné hadice: na oporné koše/s rozpernými krúžkami
  • Filtračné kapsy: 1kapsové vložky/6-12 kapsové zložky
  • Špeciálne prevedenie: špeciálne filtračné elementy podľa dodanej dokumentácie

 

Špecifikácia prevedenia

  • Dvojité dno s výstužou
  • Rozperný krúžok
  • Schnapring štandard/plsť
  • Záložka s oceľovým krúžkom/plsťou/povrazom